Buklets vecākiem

cover

Vecāku sapulce

2012.gada 9.oktobrī Valmieras Valsts ģimnāzijā notiks VECĀKU DIENA

 • Visu dienu – piedāvājam apmeklēt mācību stundas.
 • Plkst. 18.00 – vecāku sapulce. Vecāku sapulces darba kārtība:
  • Skolas padomes darbības atskaite par 2011./2012.m.g. – I.Bauska, skolas padomes priekšsēdētāja.
  • Pārskats par 2011./2012.m.g. galvenajiem darba rezultātiem – J.Reinvalds un U. Švalbe, direktora vietn. izglītības jomā.
  • Galvenie mācību un audzināšanas uzdevumi 2012./2013.m.g. – J.Zemļickis, direktors.
  • Par skolas renovācijas norisi un skolēnu ēdināšanas organizēšanu – J.Zemļickis, direktors.
  • Papildizglītības un ārpusstundu aktivitāšu iespējas jaunajā mācību gadā – J.Šekstello un S.Rudzīte, direktora vietn. izglītības jomā un metodiskajā darbā.
  • Noziedzības tendences Valmieras jauniešu vidū – D.Jukāma, Vidzemes reģiona pārvaldes prevencijas grupas vecākā inspektore.
 • Pēc kopīgās vecāku sapulces – klases vecāku tikšanās un vecāku padomes vēlēšanas.

Skolas medmāsa un zobu higiēnists

Valmieras Valsts ģimnāzijā strādā medmāsa un zobu higiēnists, kas apkalpo Valmieras Valsts ģimnāzijas audzēkņus, pedagogus un darbiniekus.

SKOLAS MEDMĀSA

Darba laiks:

Pirmdienās 8.30 – 16.00

Otrdienās 8.30 – 16.00

Trešdienās 8.30 – 16.00

Ceturtdienās 8.30 – 16.00

Piektdienās 8.30 – 15.00

Skolu medicīnas māsa ir reģistrēta ārstniecības persona, kura ir ieguvusi pirmskolas iestāžu un skolu māsu sertifikātu. Skolu māsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos u aprūpes pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē. Viņa strādā komandā ar pedagogiem, sociālo pedagogu, psihologu, zobu higiēnistu un citiem speciālistiem.

Skolu medmāsas darba pienākumi.

 • Nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos. Reizi gadā veikt skolēnu antropometriskos mērījumus (svars, augums, redze).
 • Reizi gadā veikt kašķa un pedikulozes pārbaudi.
 • Veikt skolēnu atlasi imunizācijai un informēt vecākus par plānoto vakcināciju.
 • Organizēt profilaktiskos pasākumus infekcijas slimību izplatības novēršanai ģimnāzijā.
 • Sekot skolas ēdnīcā izmantojamo produktu un gatavā ēdiena kvalitātei.
 • Veikt regulāru zobu higiēnista apmeklējumu organizēšanu ģimnāzijas skolēniem.
 • Veikt izglītojošo darbu skolēnu higiēnā, profilaksē un medicīniskajā aprūpē.

ZOBU HIGIĒNISTS

Valmieras Valsts ģimnāzijas zobārstniecības kabinetā strādā SIA „Ģimenes zobārstniecība” sertificēts zobu higiēnists

Valmieras Valsts ģimnāzija un SIA „Ģimenes zobārstniecība” ir noslēguši sadarbības līgumu par bezmaksas zobu slimību profilakses pasākumu veikšanai.

Zobu higiēnista pienākumi:

 • Veikt informatīvas zobu veselības pārbaudes.
 • Reizi gadā veikt profesionālu zobu higiēnu.
 • Saskaņā ar Valsts Zobārstniecības Centru veikt mutes mutes dobuma epidemioloģiskās apskates.

Ko dara psihologs?

Kad meklēt psihologa palīdzību?

psihologsPsihologa pamatuzdevums ir palīdzēt cilvēkam labāk orientēties dažādās sarežģītās, grūtās dzīves situācijās un rast izeju no tām. Piemēram, situācijā, kad ir ilgstoši konflikti ar citiem cilvēkiem, ja kāds aizskar, pazemo, draud, ja atstumj vienaudži, ja ir zaudēts kāds tuvs cilvēks, ja šķiras vecāki. Tagad bieži veidojas situācija, kad vecāki ir spiesti doties strādāt uz ārzemēm, bet bērni paliek mācīties Latvijā. Lai arī pirmajā mirklī šķiet, ka iegūta lielāka brīvība, tomēr tas līdzi nes arī skumjas, vientulību, apjukumu grūtos brīžos, kad nav kam palūgt palīdzību. Protams, nav iespējams uzskaitīt visas grūtības, ar ko var nākties sastapties dzīvē, un katrs no mums tās uztver savādāk. Kļūdaini ir domāt, ka pie psihologa ar savām grūtībām vēršas tikai vājie, muļķi un “trakie”, patiesībā ir vajadzīga liela drosme, lai uzdrīkstētos runāt par savām problēmām. Arī stiprajiem cilvēkiem kādreiz nepieciešams atbalsts.

Lasīt tālāk: Ko dara psihologs?

Drošāks internets

E-lietu sekretariāts sadarbībā ar Latvijas Interneta asociāciju un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju īstenojot projektu Net-Safe Latvia piedāvā materiālus par drošāka interneta lietošanu – konkrēti vēršot uzmanību emocionālas pazemošanas problēmai internetā.

Materiāls vecākiem (PDF, 960 KB)

Šie un citi materiāli sociālās kampaņas ietvaros ir pieejami tīmekļa vietnē: http://www.drossinternets.lv

Projekti Net-Safe un Hotline Latvia iesaka prezentāciju par drošu interneta lietošanu.

Net_Safe_prezentacija_LV.ppt (1,64 MB)


2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates